Obvestilo o možnosti podaje seznamov zaupnikov

datum: 06.07.2016

kategorija: Volitve

Obvestilo o možnosti podaje seznamov zaupnikov

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14

6250 Ilirska Bistrica

 

 

 

OBVESTILO O MOŽNOSTI PODAJE SEZNAMOV ZAUPNIKOV

 


V zvezi z izvedbo nadomestnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, ki bodo potekale 17.7.2016, vas obveščamo o možnosti sodelovanja oseb, ki zastopajo interese kandidatov pri volilnih opravilih, t.j. zaupnikov.

 

Zaupniki skrbijo za interese kandidata pri delu volilnega odbora na samem volišču, vendar pa ne smejo opraviti nobenega volilnega opravila za kandidata oz. listo. Prav tako s svojo prisotnostjo in dejanji ne smejo motiti in ovirati dela volilnega odbora. Zaupnik kandidata ne sme biti kandidat. Zaupnik kandidata je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini Ilirska Bistrica.

 

Skladno s 47. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12), lahko predstavnik kandidata sporoči Občinski volilni komisiji Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ime zaupnika oz. imena zaupnikov najkasneje pet dni pred dnem glasovanja, t.j. do 11.07.2016.                                                                                          Predsednica OVK:

                                                                      mag. Jride Mršnik Poljšak, univ.dipl.prav., l.r.

 

 

Številka: 041-9/2016

Datum: 6.7.2016

 

 

ar©tur