Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, dne 17.7.2016

ar©tur