Miroslav Vilhar

Miroslav Vilhar je bil rojen v Planini, pokopan pa je v Knežaku.

Študiral je na Dunaju in v Gradcu, leta 1863 je v Ljubljani izdajal politični list Naprej; zaradi Levstikovega članka Misli o sedanjih mednarodnih mejah (št. 14 do 16) je bil sodno preganjan ter 6 tednov zaprt, list pa ukinjen. Po obsodbi je izgubil poslanski mandat, se zagrenjen vrnil na Kalc, politično pa je deloval kot župan v Knežaku. Gospodarstvo je vodil zelo neuspešno, še posebej proti koncu 60-ih let, ko je zbolel.

Na Kalcu je dve leti in pol živel tudi Franc Levstik ( 1831- 1887), kjer je učil Vilharjeve otroke. Tam je Levstik dobil tudi idejo za Martina Krpana, izročilo pa  pravi, da mu je za živi model služil nenavadno močan in izrazit kovač iz teh krajev.