Josip Potepan

Josip Potepan je bil razgleden posestnik, ljubiteljski arheolog, župan na Dolnjem Zemonu in nadžupan v Jablanici.

 Zaradi številnih strokovnih člankov, ki jih je objavljal v slovenskih časopisih in pomembnega prispevka pri razvoju gojenja sadnega drevja mu je »presvitli cesar 9. septembra 1883 za zasluge pri skrbi za umno kmetijstvo milostno podelil odlikovanje Srebrni križ s krono«, je zabeležil takratni časopis Slovenski narod.