Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, MATEJ VALENČIČ
  • Namestnica predsednika, ANITA KIRN
  • Članica, LEA POLH BAŠA
  • Član, TADEJ PRIMC
  • Članica, MATEJA VIČIČ