Napoved za spremembo podatkov v evidenci NUSZ - zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vloga

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije