Prijava oziroma obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaj obvestilo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov