Vloga za uporabo dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica