Vloga za izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb

Oddaj vlogo

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka