Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2021 - 2025)
  • Predsednik, Srečko Ritonja
  • Namestnik predsednika, Klemen Štefančič
  • Član, Stojan Volk
  • Namestnik člana, Stojan Bilc
  • Članica, Dunja Pangos
  • Namestnica članice, Ida Štembergar
  • Članica, Anja Zalar
  • Namestnica članice, Tina Kocjan