Ponudba za odkup zemljišča ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov