Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste / poti

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov