4. redna seja

186
Seja je potekala dne 30.03.2023 ob 17.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 08.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 08.04.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinski svet
Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 08.04.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026 (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 30.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Odlok o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 15.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 15.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 22.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe, Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije št. 44/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.03.2023
Začetek veljavnosti: 15.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe