Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva