Pravilnik o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Bistriških odmevov, št. 1/2012)

Predpisi, na katere predpis vpliva