Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - prečiščeno besedilo (Uradne objave Snežnika, št. 5/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva