Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica

Predpisi, na katere predpis vpliva