Spremembe Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 30/1998)

Predpisi, na katere predpis vpliva