Statut Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995)

Predpisi, na katere predpis vpliva