Sklep o spremembi 33. člena Statuta občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1997)

Predpisi, na katere predpis vpliva